Merak Uyandırıcı İçerik Girişleri Nasıl Yapılır?

Gelişmeye ve ilerlemeye devam eden teknolojinin insanlığa kazandırdığı en önemli kolaylıklardan birisi online siteler üzerinden pek çok işlemin yapılabilmesidir. Bilgi edinmek, randevu almak, alışveriş yapmak, çeşitli konularda kendini yetiştirmek isteyen bireyler internet sitelerinden faydalanarak yaşamlarına artı katarlar. Metinler, sitelerin olmazsa olmaz unsurudur. Peki bu metinlerin ilgi çekici hale getirilmesi için neler yapılabilir?

Gerek blog gerekse alışveriş sitelerinin tanınırlığını artıran metinler günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu metinler isim ya da marka bilinirliği sağlarlar. Dolayısıyla daha fazla kazanç sağlama fırsatı sunarlar. Metinlerin profesyonellerce kaleme alınması en iyi sonucu elde etmeye yardımcı olur. Bir metin yazarı oluşturacağı yazının cezbedici hale dönüşmesi için dikkatli olmak zorundadır. Çünkü ilgi çekmeyen bir metin okunmaya değer bulunmaz.

Tanıtım ya da bilgi verme amacıyla hazırlanan metinlerde giriş cümleleri kilit noktadır diyebiliriz. Çünkü kullanıcıların rağbetini kazanmayı sağlayan ya da tam aksine kaybetmeye sebep olan kısım metnin giriş kısmıdır. İyi bir giriş, kullanıcıda merak uyandıracak ve her bir cümlenin daha da cezbedici hale gelmesine olanak tanıyacaktır. Etkileyici içerik girişleri hazırlamak içinse metin yazarlarının dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Kompakt ve Kapsayıcı Bir Başlık

Okuyucuya hitap etmek bazen gerçekten güçtür. Bu sebeple alelade bir içerik ve bu içeriğe bulunan sıradan bir başlık yeterli ilgi toplamayacaktır. Metin yazarının görevlerinden biri, yazmak istediği içeriğe uygun bir başlık bulmaktır. Atılan başlık mutlaka metnin içeriğini yansıtmalıdır. Örneğin bir markanın çikolataları ve bu çikolataların çeşitlerinden bahseden metnin başlığı söz konusu çikolatalar özelinde olmalıdır. 

Eğer yazar bu noktada söz konusu markanın tüm ürünlerini kapsayıcı nitelikte bir başlık atarsa bu, kullanıcıyı yanlış bilgilendirmeye sebep olacaktır. Kullanıcı, markanın tüm ürünlerini araştırırken karşısına yalnızca bu markanın çikolataları çıkınca metni okumayı bırakacaktır. Bu sebeple içeriğe uygun bir başlık kullanmak son derece önemlidir. Kullanıcı, markanın çikolatalarıyla ilgili bir araştırma yapıyorsa kullanılan doğru başlık sayesinde metni okur ve istediği bilgilere ulaşabilir.

Başlığın içerikle ilgili yeterli bilgiyi verdiğinden emin olmak kadar çok uzun başlıklarla kullanıcıyı boğmak da yanlış olur. Metnin konusunu mümkün olduğunca kısa ve öz olmalı, araştırma yapan kişi bu başlığı gördüğü zaman aradığı metnin bu metin olduğunu anlamalıdır. Metnin içeriğine değinmeyen ve alakasız bulunan başlıklar yazının yeterli ilgiyi görmesini engelleyecektir.

Doğru Görsel Kullanımı

İlgi çekici bir giriş için metinlere renk katan çeşitli görsellerden faydalanmak önem arz eden bir husustur. Aşırıya kaçmadan, metnin uzunluğuna göre eklenecek resim ya da fotoğraflar metnin uzun ve sıkıcı görünmesini önler. Kullanıcılar sadece yazının bulunduğu bilgilendirmeleri belirli bir müddet sonra okumaktan vazgeçebilirler. Özenle seçilmiş birkaç görsel sayesinde metin hem hareket kazanır hem de daha cezbedici hale gelir.

Elbette fotoğraf ve resim seçiminde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle görsellerin metinle ilişkili olması gerekir. Yazıdan bağımsız olan resim ve fotoğraflar kullanıcıya “ne alaka” dedirtir. Bu da metnin dikkatsiz ve özensiz bir biçimde hazırlandığı düşüncesine sebep olur. Özensizlik pek çok kişi için bir vazgeçiş nedenidir. Metinlerde etkileyici bir giriş yapmak ve yazının sonuna dek okunmasını sağlamak için doğru görsel seçiminde hassas olmak gerekir.

Seçilen ilişkili görsellerin ebatlarına da dikkat edilmelidir. Gereğinden küçük ya da büyük görseller genel düzenin sağlanamamasına sebebiyet verir. Göze hitap etmeyen bir sayfa düzeni de haliyle metnin ilgi çekmesine mâni olur. Bu sebeple hem doğru görsel seçimi hem de bu görsellerin doğru ebatlarda kullanımı merak uyandıran bir giriş için dikkate değer unsurlardır.

Paragrafın Giriş Kısmında Konunun Belirtilmesi

Doğru bilgi veren bir başlık kadar ilk paragrafın da doğru bilgi vermesine özen gösterilmelidir. Yani hem başlık hem de giriş cümleleri birbiriyle çelişmemelidir. Çoğu kullanıcı doğru başlığı bulduğunu düşündüğünde metnin ilk satırlarına göz atar ve istediği bilginin burada var olup olmadığına bakar. Eğer başlıkta farklı girişte farklı konulardan söz ediliyorsa metin okurun ilgisini çekmez ve okur yazıyı okumaya devam etmez.

Eğer yazar kullanıcının ilgisini çekmek istiyorsa ilk paragrafta metnin içeriğinden bahsetmelidir. Metnin hangi konuda yazıldığından söz etmek okurun doğru metni bulduğunu düşünmesini sağlayacaktır. Yazının hangi hususta kaleme alındığını kısa ve net bir şekilde bildirirken gereksiz uzatmalardan kaçınmak kullanıcı açısından daha caziptir. Çünkü gereksiz bilgiler vermek ve yazıyı uzatmaya çalışmak dikkatin dağılmasına, dolayısıyla yazının okunmamasına sebep olur.

İçeriğin Hikâyeleştirilmesi

Bir metin oluşturulurken aşırı resmî bir dil kullanmak okuyucuda soğukluk hissi oluşturabilir. Bu his ise bir müddet sonra kullanıcının, yazının okuru küçük gördüğü düşüncesine kapılmasına zemin hazırlar. Üst perdeden okura hitap eden yazılar her ne kadar doğru bilgi verse de üslup bakımından okura ters gelebilir. Okur hem aşırı samimi olmayan hem de resmiyetten uzak bir üslupla kaleme alınan yazılara daha sıcak bakar. 

Oluşturulan içeriğin kullanıcıyla iyi bir bağ kurması için hikâyeleştirme yöntemine başvurmak son derece akıllıca olacaktır. Metnin hikâyeleştirilmesi bilginin daha akıcı bir şekilde okura ulaştırılmasını sağlar. Bunun yanı sıra okur kendini söz konusu markaya ya da kişiye daha yakın hissedebilir. Böylece bu markayı tercih etme ihtimali çok daha yüksek hale gelir. Hikâyeleştirilen metin, kullanıcıyı anladığını belirten cümlelere yer vererek kişiyi markaya daha da yakınlaştırır.

Hikâye halinde hazırlanan metinde genel olarak sen ya da siz dili kullanılır. Bu dil, resmiyetin önüne geçer ve samimiyet oluşmasına zemin hazırlar. Ancak samimiyet kurmak isterken laubali bir üslup benimsenmesi an meselesidir. Buradaki ince çizgiyi ayırt etmek gerekir. Gereksiz samimiyet kişide yapmacıklık hissinin uyanmasına sebep olur. Bu sebeple sınırı aşmayacak cümleler kullanılarak mesafeli bir samimiyet kurulmalıdır.

Metinde Kısa Cümleler Kullanılması

Bu konuya paragrafın giriş kısmında konunun belirtilmesi maddesinde kısaca değinmiştik. Bu başlıkta ise daha kapsamlı bir biçimde ele alarak konuyu netleştirebiliriz. Bir içeriğin merak uyandırması ve konuyla ilgilenmeyen birini bile kendine çekmesi için mümkün olduğunca kısa cümle kurmaya özen göstermek gerekir. Gereğinden fazla uzatılan cümleler okurun konuya olan ilgisini azaltacaktır. Örneğin kurulan cümle bir paragraf uzunluğunda olursa okuyucu cümlenin başıyla sonunu bağdaştıramayabilir. 

Bir cümlenin başıyla sonu arasında bağlantı kurabilmek için cümlenin kısa olması lazımdır. Lüzumsuzca uzatılan, virgülle ya da noktalı virgülle birbirine bağlanan cümleler okuma isteğini azaltır. Üstelik verilen bilginin içine ister istemez alakasız konular da dahil edilebilir. Bu da konunun sapmasına ve okurun dikkatinin sağılmasına sebep olur. Dağılan dikkati toplamak zordur çünkü uzun cümleler metnin tümüne yayılmıştır.

Kısa cümleler bilgiyi daha net aktarmayı sağlar. Özellikle giriş paragrafında oldukça kısa cümle kurmaya özen gösterilmelidir. Kısa cümlelerle beraber güncel sözcük kullanımına dikkat etmekte fayda vardır. Günümüzde nadiren kullanılan ve anlamı çoğu kişi tarafından bilinmeyen kelimeler metnin anlaşılmasına mâni olur. Anlaşılır bir içerik için doğru ve güncel kelime seçimi yapmak gerekir.0 Comments

Bir cevap yazın

Benzer Makaleler

Arrow-up